سر شیشه ارتودنسی دهانه تنگ
دسامبر 3, 2023
سرشیشه ارتودنسی دهانه عریض
دسامبر 3, 2023

سر شیشه نوک گرد دهانه تنگ

سرشیشه نوک گرد سامی از سیلیکون طبیعی تهیه شده است و با ساختار طبیعی فک و کام کودک هماهنگ می باشد.

این سرشیشه شفاف بوده و بو و مزه خاصی ندارد و احتمال آلرژی را کم می کند.

شکل ارتودنسی این محصول حس شیردهی با پستان مادر را برای کودک تداعی می کند و کمک زیادی به تغذیه کودک با شیشه شیر می نماید.

با توجه به اینکه نوزادان در حال رشد هستند و تغذیه شان تغییر می کند، سرشیشه های سامی با سایزهای متفاوت در بازار عرضه شده اند.

اگر در حین بزرگ شدن نوزاد، سایز سرشیشه تغییر نکند، تبعأ میزان شیر کمتری از آن خارج شده و به این ترتیب نوزاد تغذیه لازم را نخواهد داشت بنابراین سایز سرشیشه بایستی متناسب با سن نوزاد در نظر گرفته شود


اندازه ها: 3 تا 9 ماهگی - 9 تا 18 ماهگی

Samy-Round-tip-teat-with-narrow-opening-mainSamy-Round-tip-teat-with-narrow-opening-main

سرشیشه مناسب جهت حمایت از فک و دهان کودک

بدون بیسفنول آ (BPA)

سرشیشه ساخته شده از سیلیکون خالص و متناسب با سن کودک

دهانه ضد کولیک

شستشوی آسان

سر شیشه نوک گرد دهانه تنگ

Samy-Round-tip-teat-with-narrow-opening-main mobileSamy-Round-tip-teat-with-narrow-opening-main mobile

سرشیشه نوک گرد سامی از سیلیکون طبیعی تهیه شده است و با ساختار طبیعی فک و کام کودک هماهنگ می باشد.

این سرشیشه شفاف بوده و بو و مزه خاصی ندارد و احتمال آلرژی را کم می کند.

شکل ارتودنسی این محصول حس شیردهی با پستان مادر را برای کودک تداعی می کند و کمک زیادی به تغذیه کودک با شیشه شیر می نماید.

با توجه به اینکه نوزادان در حال رشد هستند و تغذیه شان تغییر می کند، سرشیشه های سامی با سایزهای متفاوت در بازار عرضه شده اند.

اگر در حین بزرگ شدن نوزاد، سایز سرشیشه تغییر نکند، تبعأ میزان شیر کمتری از آن خارج شده و به این ترتیب نوزاد تغذیه لازم را نخواهد داشت بنابراین سایز سرشیشه بایستی متناسب با سن نوزاد در نظر گرفته شود


اندازه ها: 3 تا 9 ماهگی - 9 تا 18 ماهگی

سرشیشه مناسب جهت حمایت از فک و دهان کودک

بدون بیسفنول آ (BPA)

سرشیشه ساخته شده از سیلیکون خالص و متناسب با سن کودک

دهانه ضد کولیک

شستشوی آسان

سر شیشه نوک گرد دهانه تنگ
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more