مسواک انگشتی سیلیکونی
نوامبر 29, 2023
شیر دوش
دسامبر 3, 2023

دندان گیر سیلیکونی سامی

دندان درآوردن بخشی از زندگی هر نوزاد است و مادران باید قبل از شروع این مرحله درباره آن دانش کافی داشته باشند.
دندان ها برای اینکه بیرون بیایند به لثه نوزاد فشار زیادی وارد می کنند، همین باعث می شود که نوزاد احساس خارش در لثه هایش داشته و بی قرار می شود.

برای غلبه بر این بی قراری می توان از دندانگیر استفاده کرد.

نوزاد دندانگیر را روی لثه هایش می کشد و همین باعث کاهش خارش و  سرگرمی نوزاد می شود. اگر دندانگیر مورد استفاده رنگی باشد باعث افزایش مهارت های  شناختی وی می شود.

دندان گیر سیلیکونی سامی آرامش کودک شما را فراهم می کند.
به عنوان ماساژور لثه ها عمل کرده، به گونه ای که فشار را در تمامی سطح لثه ها یکسان پخش می کند.

با داشتن طرح ها و رنگهای متنوع به تشخیص رنگ و سرگرم سازی کودک کمک می کند.این محصول ساخته شده از100% سیلیکون خالص میباشد.

 

رنگ ها:     

Samy-Silicone-teether-mainSamy-Silicone-teether-mainblue

100% سیلیکون نرم

در انواع طرح ها و رنگ ها برای سرگرمی کودک

بدون بیسفنول آ (BPA)

کمک به رشد دندان های کودک

شستشوی آسان

دندان گیر سیلیکونی سامی

Samy-Silicone-teether-main-1-purple-mobile (1)Samy-Silicone-teether-main-1-blue-mobile (1)

دندان درآوردن بخشی از زندگی هر نوزاد است و مادران باید قبل از شروع این مرحله درباره آن دانش کافی داشته باشند.
دندان ها برای اینکه بیرون بیایند به لثه نوزاد فشار زیادی وارد می کنند، همین باعث می شود که نوزاد احساس خارش در لثه هایش داشته و بی قرار می شود.

برای غلبه بر این بی قراری می توان از دندانگیر استفاده کرد.

نوزاد دندانگیر را روی لثه هایش می کشد و همین باعث کاهش خارش و  سرگرمی نوزاد می شود. اگر دندانگیر مورد استفاده رنگی باشد باعث افزایش مهارت های  شناختی وی می شود.

دندان گیر سیلیکونی سامی آرامش کودک شما را فراهم می کند.
به عنوان ماساژور لثه ها عمل کرده، به گونه ای که فشار را در تمامی سطح لثه ها یکسان پخش می کند.

با داشتن طرح ها و رنگهای متنوع به تشخیص رنگ و سرگرم سازی کودک کمک می کند.این محصول ساخته شده از100% سیلیکون خالص میباشد.

 

رنگ ها:     

100% سیلیکون نرم

در انواع طرح ها و رنگ ها برای سرگرمی کودک

بدون بیسفنول آ (BPA)

کمک به رشد دندان های کودک

شستشوی آسان

دندانگیر سیلیکونی
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more